FANDOM


Bazar d'intercanbis pokemonEditar

Aques lloc es per intercanbiar pokemons

NormesEditar

(el teu comentari sera borrat si o incumpleixes)

  • No demanis pokemons imposibles
  • No borris el dels demes
  • Escriu el nivell del pokemon que vols o que ofereixes
  • No insultar als demes
  • No escriure coses fora de tema
  • No insultar (se inclueixen els insults ``vesten a Digimon´´ ...)

TaulaEditar

Nom:

Joc:

Codig d'amic:

Pokemon que ofereixes:

Pokemon que vols:

Hora que et conectes:

Que comenciEditar

Nom: SINK

Joc: pokemon Blanco

Codig Amic: 1764-7107-6106

Pokemon oferit: Zoroa nivell:1 sexe: noi

Pokemon buscat: Victini Qualsevol o pokemon shines

Hora de conexio : 8:45 o 20:30 (no sempre)